diumenge, 10 de març de 2013

L´APB tanca 2012 amb una xifra de negoci de 59,5 milions d´euros i un resultat final de 14,8 milions*

El Consell d´Administració de l´Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat el tancament provisional de l´exercici 2012 que dóna una xifra de negoci de 59,5 milions d´euros i un resultat positiu de l´exercici de 14,8 milions d´euros.

La xifra de negoci és un 0,69 per cent inferior a l´exercici passat i se situa mig punt per sota del que preveu el pressupost, mentre que el resultat provisional de l´exercici és un 5,3 per cent inferior al de 2011 però molt superior als 8,2 milions pressupostats. Tant en les despeses de personal com en despeses corrents, l´APB ha complert amb els límits imposats pel Pla d´Austeritat del Govern d´Espanya.

D´altra banda, respecte a l´any 2011 s´ha produït una disminució del deute que suporta l´APB a causa de dos factors: la disminució en el darrer any del nombre de deutors per vendes i prestacions de serveis de cinc milions d´euros, de manera que el total exigible se situa en 26,9 milions d´euros, i l´augment en els dos darrers anys de les provisions per insolvència en deu milions d´euros. Actualment l´APB compta amb 64 deutors per imports majors de 10.000 euros i 1.500 petits deutors per imports inferiors.

Ajornament de deute a STP

El Consell d´Administració de l´APB ha aprovat també un pla de pagaments de deute sol•licitat per l´entitat Servicios Técnicos Portuarios, SL (STP), per import de 7,6 milions d´euros a tornar en tres anys i mig, d´acord amb un quadre d´amortització i amb unes condicions en què s´inclouen els correponents interessos de demora i garanties de pagament.

* Notícia publicada al web de l'Autoritat Portuària de les Balears. Desitgem a l'APB que pugui anar millorant la seva situació, en tant que insturució estratègica per l'economia de les Illes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada