dijous, 26 de març de 2015

Acords del Consell d'Administració del Port de Barcelona del mes de març*

Atorgada la concessió de la nova terminal del grup ICL al Port de Barcelona amb una inversió de 69 MEUR (entre pública i privada)

El Consell d’Administració del Port de Barcelona celebrat avui ha acordat atorgar a l’empresa Tráfico de Mercancías, S.A. (TRAMER) una concessió administrativa al moll Álvarez de la Campa per a la construcció i explotació d’una terminal privada de sals sòdiques i potàssiques procedents de les mines de Súria i Sallent/Balsareny.

TRAMER, la filial portuària del grup ICL, havia sol·licitat la construcció d’unes noves instal·lacions per tal de poder concentrar tot el seu tràfic marítim en el Port de Barcelona i fer front als augments de càrrega previstos per als propers anys. En aquest sentit, donat que la terminal i espais dedicats actualment a aquesta activitat al moll Contradic Nord no estan dimensionades per donar servei a l’evolució d’aquest tràfic al Port, ni als volums que preveu la companyia a mig termini, era necessari buscar una nova ubicació. Amb la nova concessió, TRAMER podrà acollir l’increment de més del 70% del tràfic de tones i més del doble d’escales que suposa unificar el seu tràfic a Barcelona, a més de poder gestionar un volum de tones superior a l’actual.

La nova terminal de càrrega al moll Álvarez de la Campa tindrà capacitat per a 4 milions de tones de producte, ocuparà una superfície de 7 hectàrees i disposarà de 14 metres de calat, que permetran la càrrega de vaixells de fins a 60.000 tones. El projecte inclou la construcció d’un edifici d’oficines, 2 magatzems i una terminal ferroviària interior, amb 4 vies en ample mètric i UIC, que permetrà posicionar 2 trens simultàniament. El pressupost d’inversió del projecte bàsic és d’aproximadament 57 milions d’euros més IVA, i s’engloba dins del desenvolupament del Pla Phoenix del grup ICL a Catalunya.

El Port de Barcelona invertirà 12 MEUR en obres complementàries

A més d’aquesta inversió del grup ICL en la nova terminal, el Port de Barcelona invertirà 12 milions d’euros aproximadament en la reforma dels espais que acolliran la infraestructura, especialment en el reforçament del moll i l’ampliació del calat; l’ampliació de la infraestructura ferroviària en ample mètric i internacional fins a la futura terminal; i la remodelació i urbanització de la xarxa viària que donarà accessibilitat a la instal·lació. Aquestes actuacions permetran a TRAMER disposar de 600 metres de línia d’atracada al Port de Barcelona.

D’altra banda, la nova concessió a TRAMER, per un període de 35 anys prorrogables, afecta la zona d’aparcament de vehicles de de la concessió veïna, de la qual són titulars les empreses Remolcadors de Barcelona, S.A. i SAR Remolcadors, S.L. El Consell ha aprovat també, doncs, modificar la superfície corresponent a aquesta concessió i realitzar les obres necessàries per a restituir l’aparcament que li correspon i construir un vial d’accés a les noves instal·lacions de TRAMER.

A més, el Consell ha valorat molt positivament que, com a conseqüència del trasllat d’ubicació d’aquesta empresa, el parament nord del moll Contradic queda alliberat per a altres usos. Donat el creixement del tràfic RO-PAX (mercaderia rodada i passatgers) al Port i que els espais alliberats són contigus als que ja estan destinats a aquesta activitat (molls de Barcelona, Sant Bertran, Ponent i Costa), es considera adequat dedicar en un futur aquest moll a aquest tipus de tràfic.

* Notícia publicada al web del Port de Barcelona. Unes dades interessants, no només en elles mateixes, sinó per les notícies alarmistes sobre possibles desinversions a Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada